Badanie integralności filtra kluczem do sukcesu

Wykonywanie odpowiednich czynności oraz badań w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach, to dla wielu przedsiębiorstw i laboratoriów jeden z najważniejszych etapów całej pracy. Potrzebne są do tego specjalne pomieszczenia, wyposażone w systemy wentylacji powietrza i jego filtrowania. Posiadając takie urządzenia należy dbać o ich czystość, dlatego bardzo ważne jest wykonywanie wszystkich niezbędnych do zapewnienia tego badań.

Cel wykonywania badań filtrów

badania integralności filtrówFiltry posiadają atesty i certyfikaty producentów, jednak mimo że są one niezbędne to ich występowanie nie jest warunkiem wystarczającym do zapewnienia uzyskania skutecznej filtracji. Niedostatecznie oczyszczone powietrze spowodowane jest przez kilka czynników – filtr i nawiewnik mogły zostać uszkodzone podczas transportu lub montażu, filtr jest nierównomiernie dociśnięty do gniazda albo uszczelka została uszkodzona. Aby to sprawdzić i ewentualnie poprawić wykonuje się badania integralności filtrów. Opisane jest one dokładnie we właściwej normie. Polega ono na wprowadzaniu do powietrza aerozolu za pomocą specjalnego generatora, a następnie wykonuje się pomiar ilości cząstek przed i za filtrem. Badanie to ma na celu dokładne zeskanowanie za pomocą sondy pomiarowej powierzchni filtra i określenie wartości przecieku procentowego w stosunku do ilości cząstek przed filtrem. Badanie takie wykonuje wyspecjalizowana firma, której pracownicy są wyszkoleni i doświadczeni pod kątem prowadzenia pomiarów oraz sprawdzania działalności filtrów. Wraz z zanieczyszczeniami usuwają oni pyły, bakterie, wirusy i grzyby, które mogą gromadzić się w urządzeniach i filtracyjnych. Podczas pomiarów sprawdzane są prędkość przepływu powietrza i ilość cząstek danej wielkości. Dodatkowo można zlecić wykonanie badań skuteczności filtracji, szczelności filtra oraz wykonanie testu dymnego. Ma to wpływ na bezpieczeństwo pracy z danym materiałem, a także czystością próbek oraz poprawnie wykonaną czynnością. Do wykonania wszystkich niezbędnych badań stosowane są generatory aerozolu testowego, laserowy licznik cząstek, isodiluter oraz fotometr.

Posiadając czyste pomieszczenia albo miejsca, w których filtracja powietrza jest szczególnie istotna, nie można zapomnieć o częstym sprawdzaniu stanów zamontowanych urządzeń filtracyjnych. Dostające się tam zanieczyszczenia mogą spowodować ich nieprawidłowe lub niedokładne działanie. Dlatego chcąc mieć pewność, że powietrze do przeprowadzania prac lub badań jest czyste, należy odpowiednio często zlecać właściwe badania filtrów.