Czym charakteryzują się siłomierze

 

Przydatność siłomierza, a tym samym dokładność systemu akwizycji danych, zależy od jego zdolności do prawidłowego pomiaru danych w testach dynamometru. Najważniejsze w tych pomiarach jest precyzja przetworników ciśnienia, które mierzą przepływ powietrza w kolektorze dolotowym, ciśnienie oleju i inne ciśnienia płynu. Operator jest zainteresowany różnymi ciśnieniami płynów, dlatego bardzo ważna jest możliwość wprowadzenia różnych ciśnień podczas pracy silnika.

Istnieją różne rodzaje siłomierzy

siłomierzePrzetwornik ciśnienia o wysokiej wydajności jest wymagany ze względu na jego zdolność do dokładnego pomiaru w trudnych warunkach. Jest w stanie wytrzymać wstrząsy mechaniczne i wibracje, szoki termiczne, korozję i inne ekstremalne zjawiska występujące w trudnych warunkach testowych siłomierzy. Kolejną zaletą jest jego elastyczność. Wszechstronność jest zwykle wymagana w zakresach ciśnienia wyczuwanych przez klientów. Można dostosować model do kluczowych specyfikacji, ponieważ tester silnika często wymaga nietypowych zakresów. Przetwornik ciśnienia ma dużą liczbę standardowych zakresów ciśnienia i może również dostosowywać zakresy, aby uwzględnić wszelkie wyjątkowe ciśnienia, jakie może mieć klient. Pojemnościowa konstrukcja pozwala na proste modyfikacje w celu spełnienia specyfikacji klienta z krótkim czasem dostawy Siłomierze można ogólnie podzielić na dwa typy: siłomierze absorpcji i siłomierze mocy. Siłomierze absorpcji mocy mierzą i absorbują moc wyjściową silnika, z którym są sprzężone. Absorbowana energia jest zwykle w pewien sposób rozpraszana jako ciepło. Przykładami dynamometrów pochłaniających moc są siłomierz hamulca, siłomierz hamulca linowego, siłomierz wiroprądowy, siłomierz hydrauliczny itp. Natomiast w dynamometrach przenoszących moc moc jest przenoszona na obciążenie sprzężone z silnikiem po wskazaniu w pewnej skali. Są to tak zwane mierniki momentu obrotowego. Niektóre z różnych typów dynamometrów omówiono w skrócie poniżej. Dynamometr hamulca jest jednym z najprostszych dynamometrów do pomiaru mocy wyjściowej (siły hamowania). Ma on na celu próbę zatrzymania silnika za pomocą hamulca na kole zamachowym i zmierzenia ciężaru, który utrzyma ramię przymocowane do hamulca, gdy próbuje obracać się z kołem zamachowym.

Hamulec linowy jest kolejnym urządzeniem do pomiaru siły hamowania silnika. Składa się z kilku zwojów liny owiniętych wokół obracającego się bębna przymocowanego do wału wyjściowego. Jedna strona liny jest podłączona do wagi sprężynowej, a druga strona do urządzenia ładującego. Moc jest pochłaniana przez tarcie między liną a bębnem. Dlatego bęben hamulca linowego wymaga chłodzenia.