Hala na potrzeby realizacji procesów produkcji

 

Rozwiązania konstrukcyjne takie jak hale stalowe cieszą się coraz większą popularnością w przemyśle, ze względu na swoją praktyczność oraz szybkość wykonania. Branża transportowa, spedycja czy różnego rodzaju magazyny oraz hale produkcyjne to tylko niektóre z ich zastosowań. Dzięki możliwości sukcesywnego łączenia ze sobą poszczególnych modułów hale samonośne zyskują sobie grono sympatyków.

Parametry techniczne hali warsztatowej

hale stalowe warsztatowePrzygotowując się do realizacji prac montażowych takich jak hale stalowe warsztatowe niezbędne jest przygotowanie kompleksowego projektu, który w swojej dokumentacji będzie zawierał przede wszystkim planowaną funkcję obiektów, ich wysokość oraz powierzchnię zabudowy a także zakres powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto powinniśmy uwzględnić również aspekty takie jak sposób odprowadzania ścieków oraz wstępny zarys infrastruktury technicznej, czyli instalacje wodociągowe, elektryczne oraz system ogrzewania. Jeżeli teren realizacji inwestycji został już wcześniej objęty MPZT, nie ma konieczności ubiegania się dodatkowo o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy. Następnym krokiem jest wykonanie pełnobranżowego projektu przy pomocy doświadczonego architekta, który uwzględni w nim wstępną koncepcję odnośnie konstrukcji hali oraz zagospodarowania terenu działki budowlanej, wykona projekt instalacji przyłącza oraz konspekt rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych w obrębie zaprojektowanej infrastruktury. Wybierając projekt hali warsztatowej mamy możliwość wyboru projektu jedno- lub wielonawowego. Czynniki projektowe uzależnione są od naszych potrzeb oraz wstępnej koncepcji projektowej dotyczącej zagospodarowania budynku dla celów warsztatowych. Maksymalna rozpiętość hali stalowej to od 12 do 24m (jedna nawa). Natomiast jeżeli chodzi o długość- posiadamy dowolność. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się wybrać konstrukcję z samonośną lub klasyczną dwuspadzistą więźbą dachową nowe koncepcje budownictwa umożliwiają pełne dopasowanie parametrów technicznych hali. Orientacyjny koszt budowy wiaty o wymiarach 18x24m (460m²) na potrzeby warsztatu to maksymalnie 160 000 zł.

W przypadku zastosowania tradycyjnych metod budownictwa nie tylko wydłużamy czas realizacji pracy, który w przypadku samonośnej konstrukcji stalowej wynosi od 3 do 6 dni, ale również generujemy oszczędności. Budowa warsztatu o takich samych wymiarach z zastosowaniem ścian nośnych wykonanych z betonu wraz z dwuspadzistym poszyciem dachowym to co koszt co najmniej dwukrotnie większy, niż w przypadku hali wzniesionej na konstrukcji stalowej.