Jak rozpocząć transformację cyfrową?

Transformacja cyfrowa jest niezbędna dla wszystkich firm, od małych po przedsiębiorstwa. Przesłanie to pojawia się głośno i wyraźnie z pozornie każdego komentarza, dyskusji panelowej, artykułu lub badania dotyczącego tego, w jaki sposób firmy mogą pozostać konkurencyjne i istotne, gdy świat staje się coraz bardziej cyfrowy. Dla wielu liderów biznesu nie jest jasne, co oznacza transformacja cyfrowa. Czy to tylko chwytliwy sposób na powiedzenie przeniesienia do chmury? Jakie konkretne kroki musimy podjąć?

Co to jest transformacja cyfrowa w biznesie?

cyfrowa transformacja biznesuCyfrowa transformacja to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności firmy, zasadniczo zmieniająca sposób, w jaki działasz i zapewniasz klientom wartość. To także zmiana kulturowa, która wymaga od organizacji ciągłego kwestionowania status quo, eksperymentowania i radzenia sobie z porażką.Uwaga: Niektórzy liderzy uważają, że termin „cyfrowa transformacja biznesu” stał się tak szeroko stosowany, tak szeroki, że stał się nieprzydatny. Uwielbiam to, czy nie, biznes wymusza to pojęcie – ponowne przemyślenie starych modeli operacyjnych, więcej eksperymentów, zwiększenie zdolności reagowania na klientów i rywali – nigdzie się nie zmierza. Ten artykuł ma na celu odpowiedzieć na niektóre często zadawane pytania dotyczące transformacji cyfrowej i zapewnić jej przejrzystość, szczególnie dla dyrektorów IT i liderów IT, w tym wnioski wyciągnięte od rówieśników i ekspertów transformacji cyfrowej. Technologia odgrywa kluczową rolę w zdolności organizacji do ewolucji wraz z rynkiem i ciągłego zwiększania wartości dla klientów, dyrektorzy IT odgrywają kluczową rolę w transformacji cyfrowej. Jak ewoluowała rola CIO w erze cyfrowej? Jak zmienił się zestaw umiejętności? Wszystko, co musisz wiedzieć o dzisiejszych dyrektorach ds. Informacji. Nawet organizacje, które znajdują się daleko na ścieżce cyfrowej transformacji, napotykają trudne ciągłe przeszkody, takie jak budżetowanie, walka z talentami i zmiana kultury. Szukajmy porad dla organizacji w różnych miejscach na tej drodze do zmiany.
Ponieważ transformacja cyfrowa będzie wyglądać inaczej dla każdej firmy, może być trudno wskazać definicję, która dotyczy wszystkich. Jednak ogólnie rzecz biorąc, transformację cyfrową definiujemy jako integrację technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności, co powoduje zasadnicze zmiany w sposobie działania firm i dostarczaniu wartości dla klientów. Poza tym jest to zmiana kulturowa, która wymaga od organizacji ciągłego kwestionowania status quo, częstego eksperymentowania i radzenia sobie z porażką.