Jak zwiększyć jakość energii elektrycznej?

 

Zarządcy zakładów energetycznych muszą dbać o to, aby jakość przesyłanej energii była możliwie jak najwyższa. Chodzi o to, że uniknąć sytuacji, w której to klienci danych zakładów mogą wnosić roszczenia z tytułu przerw w dostawie prądu.  W tym celu warto wdrożyć rozwiązania , które pozwolą uniknąć tego typu problemów.

Przyczyny zapadów napięcia

zapady napięciaZakłady energetyczne najważniejszych dostawców energii w Polsce są zobowiązani do utrzymywania odpowiednej wydajności pracy swoich zakładów. Bardzo ważne jest na przykład, aby uniknąć sytuacji, w której będą występować przerwy w dostawie energii, które mogłyby być przyczyną do wnoszenia roszczeń przez klientów. Warto dodać, że przerwy nie spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi są podstawą do wnoszenia takich roszczeń i reklamacji. Tymczasem podczas przesyłu energii elektrycznej może dojść do różnych problemów, z których najpoważniejszymi są zdecydowanie zapady napięcia. Zapady napięcia to zjawisko, polegające na nagłym spadku napięcia do minimalnej wartości oraz na jego szybkim wzroście. Zapady mogą mieć inna intensywność, która w ich przypadku jest określana głębokością zapadu. Jest to wartość pomiędzy minimalnym spadkiem napięcia energii w czasie zapadu a wartością w czasie wzrostu napięcia. Zapady energii sa bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w przypadku zakładów energetycznych. Mogą one skutkować tym, że nastąpi przerwa w dostawie prądu wśród klientów, co z kolei może być przyczyną do składania reklamacji. Dlatego też zakłady energetyczne powinny robić wszystko, aby zapobiegać temu właśnie zjawisku. W tym celu zazwyczaj wykonywane są a pomiary jakości energii energetycznej. Jest to bowiem najprostszy sposób na to, aby zapobiegać przerwom w dostawie prądu, jak również właśnie zapadom napięcia. Takie pomiary wykonuje profesjonale firmy badawcze, wyposażone w profesjonalną aparaturę, która pomaga wykryć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w pracy danego zakładu energetycznego. Wyniki takich pomiarów moa się okazać bardzo cenne, gdyż pozwalają wykrywać wszelkie nieprawidłowości, co z kolei może spowodować ze wszelkie błędy w pracy zakładu energetycznego będą wyeliminowane. Co więcej, dzięki tego typu badanom jakości, można wdrożyć rozwiązania, które spowodują wzrost wydajności pracy danego zakładu oraz mogą zapobiegać reklamacjom składanym przez klientów.

Zakłady energetyczne muszą robić wszystko, aby wydajność ich pracy była jak najwyższa. Dzięki temu bowiem będą mogły zapobiegać przerwom w dostawach prądu, co mogłoby skłonić klientów do składania reklamacji. W tym celu warto zlecić badania jakości energii elektrycznej, które pomogą wykryć nieprawidłowości.