Nowoczesne łożyska toczne

Zjawisku przemieszczania się jednego obiektu względem drugiego, gdy występuje między nimi kontakt i siła dociskająca je do siebie, towarzyszy siła tarcia. Skutecznym sposobem ograniczenia tego zjawiska jest zastosowanie łożysk. W pojazdach samochodowych są stosowane łożyska ślizgowe, jak i toczne. Działanie łożysk ślizgowych jest oparta na zminimalizowaniu czynnika tarcia pomiędzy stykającymi się powierzchniami pracujących elementów poprzez dobranie odpowiedniego materiału.

Zastosowania łożysk tocznych

łożyska toczne - śląskŁożyska toczne są wykorzystywane przy podpieraniu obracającego się wału. Łożyska toczne – Śląsk składają się z pierścieni zewnętrznych, które zamykają obudowę. Bieżne główne i pomocnicze bezpośrednio stykają się z elementami tocznymi. Bieżnie główne służą elementom tocznym jako ścieżka i tym samym przenoszą działające siły do łożyska, a bieżnie pomocnicze kierują ruch w stronę przeciwną. Pod nimi znajdziemy części toczne oraz koszyk. Elementy toczne mają stworzyć niezakłócony ruch po bieżni. Koszyk z kolei odpowiada za rozdzielenie poszczególnych elementów i umożliwienie im działanie bez tarcia. Wywołuje to nadmierne wytwarzanie ciepła, co prowadzi do szybszego zużywania się części. Materiały wykorzystywane w ich budowie to stal, mosiądz i poliamidy. Do uzyskania większej trwałości tworzy się stop złożony z tych metali wzbogacony o laminat i substancje wzmacniające. Coraz popularniejsze stają się koszyki z tworzyw sztucznych, które topnieją pod wpływem. Na uwagę zasługuje poliamid z włókien szklanych, który jest odporny na rozciąganie i nacisk dużych mas. Jest też bardziej wytrzymały na zużycie. Łożyska są dostępne bez uszczelnień, z uszczelnieniami z jednej strony lub z obu stron. Uszczelnienia mogą być wargowe lub bezstykowe. Łożyska dzieli się ze względu na element toczny, czyli mamy łożyska kulkowe, walcowe, stożkowe, bryłkowe, igiełkowe oraz toroidalne. Istnieje również podział ze względu na liczbę elementów tocznych, są to łożyska jedno -, dwu – i wielorzędowe. 

Łożyska toczne pełnią fundamentalną rolę w pracy wielu maszyn, narzędzi oraz urządzeń. Wybór odpowiedniego łożyska to złożony proces, ponieważ pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników. Musimy dopasować wielkość do wymiarów maszyny, a techniczne wymogi to obciążenie i prędkość obrotowa. Do tego należy dodać smarowanie, wibracje, przechowywanie i zabudowę. Łożyska kulkowe stosuje się do obciążeń dynamicznych. Łożyska wałeczkowe potrafią udźwignąć duże obciążenia. Stosuje się je w przemyśle maszynowym i ciężkim.