Nowoczesny system BDO

Nowości dotyczące gospodarki odpadami u przedsiębiorców w 2020 roku stoją pod znakiem BDO. Od 1 stycznia przedsiębiorcy powinni już przesłać dane elektronicznie w specjalnie przygotowanym do tego systemie. BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska, mający na celu ewidencję odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorców.

Kto musi się rejestrować do systemu BDO?

odpady - system bdoObowiązek do wpisania się do BDO dotyczy większości przedsiębiorców, począwszy od małych zakładów fryzjerskich po wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Lista podmiotów, które podlegają obowiązkowej rejestracji znajduje się w art.50 ustawy o odpadach. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, najwygodniej jest skorzystać z oficjalnej strony BDO. Ankieta przeprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku za pomocą pytań dotyczących działalności firmy – określi, czy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rejestracji. Wytyczne ministerstwa klimatu uwzględniają również wyjątki. Obowiązkowi rejestracji w odpady – system BDO nie podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady tylko w częściach wspólnych, np. biura i odpady wynikające z codziennego funkcjonowania pracowników takie, jak odpady kuchenne itp. Również obowiązkowi rejestracji nie podlegają firmy, które spełniają określone normy w ilościach wytwarzanych odpadów. Ilościowe normy dotyczą między innymi gruzu, odpadów drewnianych i metalowych, opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych, papierowych oraz przeterminowanych produktów spożywczych. Warto zapoznać się ze szczegółową listą oraz określonymi prawnie normami. Zalecenie wywozu przez BDO jest bardzo intuicyjne. Przedsiębiorca, który posiada odpady, musi wystawić kartę przekazania odpadów. Na karcie muszą znaleźć się informacje dotyczące, rodzaju, wagi i kod odpadów. Dane te umieszcza po zalogowaniu do BDO. Po wprowadzeniu danych, system sam przekaże kartę do wybranych firm przewozowych. Po potwierdzeniu karty, firma przewozowa, przyjedzie po odbiór we wskazane miejsce i przyjmie odpady.

Po przyjęciu odpadów, firma przewozowa dostarcza odpady na miejsce składowania bądź utylizacji. Warto dodać, że każda czynność jest oznaczona w systemie BDO, od momentu wystawienia karty przekazania odpadów do momentu wywiezienia śmieci na wysypisko. Każdy krok jest monitorowany. BDO to bardzo innowacyjny system, mimo że wszedł w życie od 2018 roku, to wielu przedsiębiorców nadal nie wie jak z niego poprawnie korzystać.