Układy automatyki w nowoczesnych fabrykach

 

Coraz więcej zakładów przemysłowych decyduje się na inwestycje w modernizację linii technologicznych i parku maszynowego. Jest to wynikiem wzmożonej konkurencji na rynku, a także wzrostu kosztów zakupu mediów energetycznych takich jak ciepło czy prąd. W związku z tym konieczne są działania, które pozwolą zoptymalizować zużycie, a także zwiększyć produkcję. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwa mogą pozostać konkurencyjne oraz rentowne. W ramach oszczędności można zainwestować w nowe układy sterujące poszczególnymi maszynami oraz w samą modernizację maszyn.

Rola rozdzielnic i zabezpieczeń w przemyśle

rozdzielnice i automatykaNiemniej wymaga to jednak podjęcia działań na szerszą skalę. Często wraz z modernizacją czy wymianą maszyny konieczna jest również zmiana zabezpieczeń oraz układów sterowania. W tym celu przerabiane są rozdzielnice i automatyka sterująca danym urządzeniem czy linią technologiczną. Obejmuje to wymianę zabezpieczeń oraz przekaźników czy sterowników. Warto wspomnieć, że rozdzielnice realizują w zakładzie bardzo ważne funkcje. W związku z tym należy dbać o ich konserwację oraz pełną sprawność techniczną. Służą one między innymi do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych na poszczególne sekcje. Najczęściej w ich wnętrzu znajdują się układy sterujące, ochronne, pomiarowe i regulacyjne. Jak widać są to bardzo ważne urządzenia, które mają bardzo duży wpływ na poprawną pracę całych linii technologicznych. Jeśli chodzi o układy automatyki to modernizacja przeważnie dotyczy wymiany sterowników programowalnych na nowsze modele czy przekaźników na takie wytrzymujące większe prądy oraz posiadające dłuższą żywotność. Niemniej często również można się spotkać z inwestycjami, które mają na celu wdrożenie nowych automatów czy robotów przemysłowych. To pozwala znacznie zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa, jakość produkcji oraz powtarzalność.

Warto dodać, że na rynku dostępne są obecnie programy operacyjne, które ułatwiają sfinalizowanie takiego przedsięwzięcia. Dzięki nim możliwe jest bowiem otrzymanie środków w formie dotacji, dofinansowania czy kredytu na warunkach preferencyjnych. To pozwala zakupić odpowiedni sprzęt oraz wdrożyć go pod potrzeby zakładu. Takie inwestycje zwracają się przeważnie po kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach co jest stosunkowo krótkim czasie. Dzięki nim zakład jest w stanie zwiększyć produkcję oraz podnieść jakość wyrobów. Osoby, które do tej pory zajmowały się poszczególnymi procesami przejętymi przez automaty mogą być oddelegowane do innych prac. W ten sposób proces technologiczny jest usprawniany.