Ważenie istotnym elementem procesów produkcyjnych

We wszystkich procesach produkcyjnych istotnym elementem, najczęściej w końcowej fazie, jest ważenie. Odbywa się ono za pomocą specjalnych urządzeń, dostosowanych do specyfiki, tworzonego produktu. W wielu przypadkach funkcjonują specjalne systemy wagowe, które precyzyjnie określają wagę na kolejnym etapie produkcji.

Zastosowanie elektroniki w wagach

Systemy wagoweDla zaspokojenia potrzeb procesów produkcyjnych generowane są różnego typu urządzenia oraz systemy wagowe. W swojej specyfice, uwzględniają wymogi danego przemysłu, dostarczając mu, jak najbardziej precyzyjne, narzędzie. Ogromną rolę odgrywa tu elektronika, decydująca o dokładności danego urządzenia. Tworzący te systemy poszerzają zakres ich możliwości. Dzięki zastosowaniu różnego typu procesorów, urządzenie wagowe nie ogranicza się tylko do prostej funkcji, bardzo dokładnego, ważenia. Stosując np. dynamiczną wagę kontrolną można wybrać produkt i numer partii z utworzonej bazy danych. Można skonfigurować wartość zadaną ze strefą tolerancji. Można uzyskać wyświetlanie sumy wszystkich próbek, ilości próbek w różnych strefach tolerancji, wydajności linii oraz daty i godziny. Te wszystkie dane można transmitować do PC lub pamięci USB. Podstawowym „oprzyrządowaniem’ elektronicznym są czujniki wagowe i terminale. Dzięki tym elementom można precyzyjne ważenie przeprowadzić w każdych warunkach, uzyskując cały szereg dodatkowych informacji o ważonym produkcie, a niezbędnych do kontroli prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Bazą, wykorzystywaną w wielu przemysłach są wagi stołowe i platformy wagowe, które, dzięki zastosowanym urządzeniom elektronicznym, są trwałym elementem procesu produkcyjnego. Ciekawym rozwiązaniem są sterowniki wagowe do procesu dozowania lub nalewania. Jeśli ważenie odbywa się w strefie zagrożenia wybuchem, wówczas stosowane są sterowniki wagowe przeciwwybuchowe. W budownictwie i w transporcie wykorzystywane są platformy wagowe, które również posiadają oprzyrządowanie elektroniczne. Nowoczesne systemy wagowe znajdują się w obszarze zainteresowania wielu firm, specjalizujących się w elektronice.

Można odnieść wrażenie, że prześcigają się w tworzeniu nowych sensorów czy procesorów, doskonalących i poszerzających, zdawałoby się prosty, proces ważenia. Oferty, docierające do odbiorców za pośrednictwem stron internetowych, są wszechstronne i bardzo bogate. Producenci i sprzedawcy oferują również doradztwo, co przy tak szerokiej możliwości wyboru, jest niewątpliwie bardzo przydatne. Prawidłowy dobór stosowanych urządzeń ma niewątpliwie duży wpływ na jakość i koszt produkcji.