Wytrzymała odbojnica magazynowa

Odbojnice są często niezauważalnym, aczkolwiek niewątpliwie bardzo przydatnym wyposażeniem każdego miejsca pracy. Są one szczególnie często używane w dużych magazynach spedycyjnych czy marketach budowlanych, gdzie ich zadaniem jest ochrona towaru przed możliwością uszkodzenia, oraz wyznaczanie granicy przestrzeni, po której poruszać się mogą wózki widłowe i ręczne podnośniki elektryczne.

Stalowe odbojnice do magazynów

odbojnice prosteStandardowe odbojnice przypominają stalowe rury, ciągnące się wzdłuż regałów magazynowych i ścian. Bardzo skutecznie zatrzymują one jadące wózki widłowe i podnośniki, minimalizując możliwość kolizji z regałem czy ścianą, a tym samym bardzo dobrze chronią wyposażenie i towar magazynu przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Umożliwiają jednak swobodny ruch osobowy, gdyż rzadko sięgają wyżej niż trzydzieści centymetrów ponad poziom podłogi. Najczęściej stosowane i najbardziej rozpowszechnione odbojnice proste są niczym więcej niż stalowymi rurami, połączonymi w jedną całość tak, by oddzielać przestrzeń sklepową od regałów. Najczęściej są one malowane w standardowe, ogólnie używane kolory ostrzegawcze, zwykle pomarańczowe i czarne pasy, więc są doskonale widoczne na tle pozostałych elementów wyposażenia. W magazynach, natomiast, mogą one również być używane jako wyznacznik przestrzeni przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego, a ich zadaniem jest zarówno ochrona magazynowanego towaru jak i wyposażenia, zwłaszcza instalacji elektrycznych czy odsłoniętych przewodów i ciągów elektrycznych, jakie dość często można zobaczyć w tego rodzaju obiektach. Mogą one również być użyte do stworzenia przestrzeni postojowych dla pojazdów załadowczych czy ręcznych wózków podnośnikowych. Są to konstrukcje bardzo proste, aczkolwiek zdecydowanie trwałe i wytrzymałe, gdyż mają one za zadanie znosić wszelkie uderzenia bez szwanku. Większe i cięższe odbojnice szynowe, nazywane tak ze względu na kształt przekroju podobny do szyn kolejowych, służą do tego samego celu co standardowe odmiany, aczkolwiek rzadko są one montowane na samej hali sprzedaży.

Instalowane są natomiast na terenie ramp załadowczych i miejsc w których dozwolony jest ruch samochodowy. Nie tylko osłaniają one wyposażenie i towar magazynowy, ale również są stosowane jako prosty system naprowadzania samochodów, ułatwiając kierowcom prawidłowe nakierowanie naczepy czy pojazdu do samej rampy. Odbojnice montowane są zawsze podczas budowy obiektu, aczkolwiek w sytuacji modernizacji lub zmiany profilu danego miejsca, mogą być z łatwością zamontowane.