Zaawansowane instalacje oddymiania

Klatki schodowe należały do najważniejszych punktów w wielu drogach ewakuacyjnych, zwłaszcza w biurowcach i wysokich budynkach użytkowych gdzie windy były wyłączane w przypadku wykrycia ogniska pożarowego. Musiały być one stale monitorowane, a w przypadku wykrycia pożaru, wentylowane w taki sposób, by osoby ewakuujące się nie były narażone na żadne niebezpieczeństwo spoza samej klatki schodowej. Nowoczesne obiekty wyposażano więc w zaawansowane systemy oddymiania klatek schodowych, ułatwiające ewakuację i zapewniające większe bezpieczeństwo.

Nowoczesne instalacje oddymiania klatek schodowych

systemy oddymiania klatek schodowychSystemy oddymiania zazwyczaj składały się z silnych wentylatorów odciągowych, wyciągających większość zadymienia z pionu klatki, a tym samym umożliwiając bezpieczną ewakuację osób z wyższych kondygnacji. Wentylatory, w które wyposażone były systemy oddymiania klatek schodowych połączone były z głównymi ciągami wentylacyjnymi w budynku, skutecznie usuwając większość dymu, pochodzącego z ognisk pożarowych z wnętrza klatek. Nowocześniejsze i bardziej rozbudowane systemy oddymiające posiadały również instalacje grawitacyjne, wykorzystujące ciężar oparów dymu do usuwania zadymienia, gromadzącego się zazwyczaj na najniższych kondygnacjach klatek schodowych. Z racji iż tego typu instalacje położone były przede wszystkim na parterze i pierwszych piętrach klatek, bardzo skutecznie oczyszczały drogę ewakuacyjną z zadymienia, które w innym wypadku mogłoby uniemożliwić bezpieczne opuszczenie obiektu. Prostszym, choć równie skutecznym rozwiązaniem problemu zadymienia były instalacje odciągowe, wykorzystujące ciąg powietrza. Tworzyły one sztuczny ciąg, identycznie do otwartych okien w mieszkaniach, wywołujących przeciąg. Nie posiadały one żadnych elektrycznych elementów oprócz przesłon, i należały do najtańszych systemów oddymiania, wykorzystywanych wszędzie gdzie instalacja elektrycznych urządzeń oddymiania nie była możliwa, zarówno ze względu na konstrukcję budynku, jak i ograniczony budżet właścicieli obiektów.

Montaż systemów oddymiania był zadaniem bardzo prostym, gdyż większość dostępnych urządzeń mogła być zainstalowana bezpośrednio w infrastrukturze wentylacyjnej, nie wymagając przeróbek czy jej powiększania. Grawitacyjne systemy oddymiania, natomiast, wymagały nieco więcej nakładu pracy, choć w przypadku przeprowadzania instalacji przez doświadczoną załogę monterów, montaż mógł być wykonany w kilka dni, zwłaszcza na nowoczesnych i zaawansowanych obiektach, umożliwiających łatwe rozbudowywanie systemów przeciwpożarowych.