Zalety małego prostego inkubatora do wylęgu jaj

Hodowla wylęgowa drobiu jest jednym z najtrudniejszych działów wśród hodowli kur, porównując z hodowlą kur niosek czy kurczaków brojlerów. Wylęg drobiu jest uzależniony od wielu istotnych czynników, zarówno wewnętrznych- zależnych od hodowcy, typu żywienie, warunki utrzymania oraz warunków zewnętrznych, na które hodowcy nie mają wpływu, typu genotyp kur, warunki atmosferyczne, które również wpływają na wylęg kurczaków i proces nieśności.

Ceny małych prostych inkubatorów do wylęgu jaj

mały prosty inkubator do wylęgu jajWylęg drobiu jest procesem niezbyt skomplikowanym ale samo utrzymanie warunków, aby proces trwał odpowiedni czas w odpowiedniej temperaturze i wilgotności jest trudny do utrzymania. Żaden proces wylęgu w wielkotowarowych hodowlach nie odbył by się w obecnych czasach bez specjalnie do tego przeznaczonych sprzętów i urządzeń. Mały prosty inkubator do wylęgu jaj jest jednym z niezbędnych akcesoriów do kontroli wylęgu nawet w małych fermach. inkubator taki, aby był niezawodny musi posiadać kilka bardzo istotnych cech. Między innymi powinien być wyposażony w termoregulator najlepiej z wyświetlaną temperaturą pozwalającą kontrolować podstawowy wskaźnik poprawności wylęgu. Powinien również mieć wentylator pozwalający na utrzymanie stałej temperatury i przepływu powietrza wewnątrz. Odpowiednia temperatura, ruch powietrza i utrzymanie stałej wilgotności to składniki, które powinien regulować sam hodowca a więc składniki wewnętrzne, na które mamy wpływ bezpośrednio. Kolejnym elementem, jaki powinien posiadać nawet mały inkubator do wylęgu jaj to diody, które regulują pracę urządzenia i system, pozwalający na regulację przeciążenia. Dodatkowym atutem jest system automatycznego obracania jaj wewnątrz urządzenia. Każdy inkubator przed użyciem powinien być bardzo dokładnie sprawdzony, przede wszystkim pod względem parametrów temperatury i przepływu powietrza oraz odpowiednio skalibrowany. Każdy hodowca przed użyciem sprzętu powinien zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi urządzenia aby prawidłowo się nim posługiwać.

Wylęg drobiu odbywa się zazwyczaj w sztucznych warunkach środowiska, powinien więc być ściśle kontrolowany pod względem parametrów technicznych. Odpowiednia regulacja tych parametrów pozwoli na uzyskanie zadowalających wyników wylęgu, które wpłyną na skalę produkcyjności i opłacalności hodowli wylęgowej jaj. Wylęgarnia powinna być wyposażeniem, czyli liczbą inkubatorów dostosowana do sztuk kur. Zachowanie prawidłowych warunków wylęgu to również zachowanie ciągłości dobrostanu.