Zastosowanie nowoczesnych przetworników ciśnienia

Przetworniki ciśnienia umożliwiają wykonywanie pomiarów ciśnienia w krótkim czasie oraz w stosunkowo prosty sposób. Sprawdzają one poziom różnych rodzajów ciśnienia, jak na przykład ciśnienie względne, bezwzględne, jak również różnice ciśnień. Wymienione wartości mają szczególne znaczenie w sektorze przemysłowym. W jaki sposób dobrać odpowiedni rodzaj przetworników ciśnienia oraz jakie modele są dostępne na rynku?

Dobieramy nowoczesny przetwornik ciśnienia

nowoczesny przetwornik ciśnienia 4 20maPrzetworniki ciśnienia przeznaczone są do różnych pomiarów rodzajów ciśnienia, w zależności od ich rodzajów. Poszukując odpowiedniego rodzaju przetwornika, koniecznie należy sprawdzić czy dany przetwornik nadaje się do interesującej nas aplikacji. Dobrym wyborem będzie nowoczesny przetwornik ciśnienia 4 20ma. Na rynku dostępne są różne rodzaje przetworników, na przykład klasyczne przetworniki różnicy ciśnień. Ich zastosowanie ma na celu określenie różnic pomiędzy dwoma poziomami ciśnienia. Często takie modele mierzą także ciśnienie względne, które jest miarą ciśnienia atmosferycznego i powstaje tam, gdzie jest wytwarzane ciepło. Trzecią dostępną opcją jest pomiar bezwzględny. W jego przypadku objętość bezwzględna jest rejestrowana przez przetwornik. Należy jednak zwracać uwagę, że w przypadku zmiany ciśnienia powietrza możliwe będzie występowanie znacznych różnic wartości pomiarowej. Dodatkowo nie należy mylić przetworników ciśnienia z dostępnymi na rynku przetwornikami wilgotności, które umożliwiają utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniach. Do charakterystycznych cech przetworników ciśnienia zaliczyć można możliwość sprawdzenia ciśnienia, możliwość szybkiej reakcji w razie zmiany ciśnienia, wystąpienie alarmów w razie przekroczenia wartości granicznych, jak również w niektórych przypadkach także pomiar prędkości przepływu powietrza. Większość przetworników ciśnienia ma określone dokładnie cechy. Standardowy zakres pomiarowy do od 4 do 20 mA, co ma podstawowe znaczenie dla wykonywanych pomiarów. Przy niższym zakresie jest wyższa dokładność. Dodatkowo nowoczesne przetworniki ciśnienia umożliwiają skuteczne monitorowanie procesów suszenia.

Reasumując, przetworniki ciśnienia posiadają bardzo szerokie zastosowanie. W celu wyboru odpowiedniego modelu konieczne jest dobranie zakresu pomiarowego, sygnału alarmowego oraz rodzaju mierzonego ciśnienia. Staranne zapoznanie się z dostępnymi modelami oraz dobranie właściwego przetwornika będzie dawało oczekiwane rezultaty i pozwoli na uzyskanie bardzo precyzyjnego wyniku pomiaru ciśnienia.