Jak działa zestaw hydroforowy?

Właściciel każdego rodzaju budynku powinien zadbać o to, aby ekipy ratunkowe w trakcie gaszenia ognia miały możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego. Właśnie dlatego większość właścicieli budynków użyteczności publicznej organizuje w swoich budynkach specjalne pompownie. Musza być one wyposażone w odpowiednio dostosowane do celów gaśniczych hydranty.

Czy zestaw hydroforowy powinien mieć atest?

zestaw hydroforowy ppoż z atestemWłaściciele wszystkich rodzajów budynków powinny dbać o maksymalne ułatwienie pracy ekipom ratunkowym w przypadku wybuchu pożaru. Powinni oni zadbać o to, aby bez trudności można było podłączyć w ich budynkach sprzęt gaśniczy. Do tego służą pompownie przeciwpożarowe w których powinny się znajdować hydranty dostosowane odpowiednio do celów gaśniczych. Najważniejsze jest zdecydowanie, aby podnieść w nich ciśnienie przepływu, gdyż tego wymaga sprzęt gaśniczy do prawidłowej pracy. W tym celu warto zakupić zestaw hydroforowy ppoż z atestem jeszcze przed rozpoczęciem organizacji pompowni w swoim budynku. Dlaczego atest jest tak ważny w przypadku zestawu hydroforowego do celów gaśniczych? Atest daje większą gwarancje, że wybrane pompy do podnoszenia ciśnienia w instalacji zadziałają prawidłowo w najbardziej ekstremalnych warunkach, czyli wtedy gdy pożar będzie już bardzo zaawansowany. Warto pamiętać bowiem o tym, że w takich warunkach wzrasta też temperatura, której niskiej jakości pompy nie byłyby w stanie znieść. Hydroforowy zastaw z atestem zaś da nam gwarancję, że będzie w stanie znieść najbardziej uciążliwe czynniki. Z czego składa się jednak tego rodzaju zestaw? W jego skład wchodzą identycznych rozmiarów pompy, połączone ze sobą przy pomocy najwyższej jakości armatury. Sama ilość pomp może się jak najbardziej różnić i będzie zapewne zależeć od tego, jak mocno należy podnieść ciśnienie w danej instalacji, by spełniała ona cechy instalacji przeciwpożarowej. Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu hydroforowego, nie tylko pompy, powinny być jak najwyższej jakości. Wystarczy bowiem jeden słabszej jakości element, aby nasz zestaw hydroforowy odmówił posłuszeństwa w sytuacji, gdy będzie najbardziej potrzebny, czyli w trakcie gdy w naszym budynku rozszaleje się pożar.

Pompownie przeciwpożarowe to specjalne pomieszczenia, w których ekipy ratunkowe mogą podłączyć do instalacji wodnej sprzęt do gaszenia ognia. Do prawidłowego działania sprzęt gaśniczy wymaga jednak mocnego ciśnienia w instalacji. W większości przypadków należy go wiec podnieść, przy użyciu specjalnie zaprojektowanych pomp.