Własna studnia – opłacalna inwestycja

Niezwykle popularnym sposobem na oszczędności na rachunkach za wodę staje się inwestycja we własną studnię na działce. Właściciele domów jednorodzinnych są zatem w uprzywilejowanej sytuacji i coraz częściej decydują się na takie właśnie rozwiązanie. Wiąże się to oczywiście z pewnymi kosztami, jednak w dobie wciąż rosnących rachunków za media, w ogólnym rozliczeniu z pewnością się opłaca. Zanim jednak podejmiemy się inwestycji, należy dokonać odpowiednich badań i ocenić warunki gruntowo-wodne.

Budowa studni – praktyczne porady

wiercenie studni na działceWłasna studnia przy domu to doskonała inwestycja, która prędzej czy później zwróci się w rachunkach za wodę. Często nawet w momencie dostępu do wodociągów miejskich wiercenie studni na działce, chociażby do podlewania ogrodu, czy mycia auta jest opłacalne. Przypomnijmy, że rachunki za wodę to także rachunki za odbiór ścieków. Zanim jednak zabierzemy się za wiercenie studni na działce, sprawdźmy warunki gruntowo-wodne. Specjalista geotechnik pobierze próbki, dokona analizy gruntu oraz poziomu wód gruntowych i przybliży nam optymalną głębokość naszej studni. Nie bez znaczenia jest także jakość wody. Możemy się także posiłkować wiedzą zdobytą od mieszkańców okolicznych działek lub działającej w okolicy firmy studniarskiej, jednak najbezpieczniej będzie zatrudnić do tego fachowca. Co natomiast mówią o studniach przepisy budowlane? Na wywiercenie studni pobierającej wodę z pierwszego poziomu wodonośnego, jak również na wywiercenie studni głębinowej do głębokości 30 metrów, nie są wymagane specjalne pozwolenia (zezwolenie wodnoprawne). Jest tak pod warunkiem, że ilość czerpanej wody nie przekroczy 5 m3 na dobę. Może się jednak zdarzyć, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego istnieją ograniczenia dotyczące budowy studni. Można to sprawdzić jeszcze przed zakupem działki. Jeśli natomiast zapis taki nie istnieje, należy jedynie zgłosić taki zamiar we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie. Jeśli ten w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Pozwolenie wodnoprawne niezbędne będzie natomiast w przypadku budowy studni głębszej niż 30 metrów. Pamiętać trzeba także o przepisowej lokalizacji studni na działce. Konieczne będzie zachowanie stosownych odległości. Studnia może powstać minimum 5 metrów od granicy działki (chyba, że dogadamy się z sąsiadem), minimum 15 metrów od szamba, 7,5 metra od przydrożnego rowu, oraz 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu. W żadnym wypadku nie planujmy studni w obrysie domu, co może poważnie osłabić grunt pod fundamentami.