Fachowy projekt maszyny produkcyjnej

 

Innowacyjne technologie i nowe metody konstrukcyjne często pozwalały na unowocześnienie procesu produkcyjnego i ulepszenie dotychczasowo stosowanych urządzeń, choć najbardziej nowatorskie rozwiązania często wymagały zaprojektowania urządzeń produkcyjnych od podstaw. Urządzenia takie miały na ogół funkcje które nie były spotykane w ogólnodostępnych maszynach produkcyjnych, lub też przeznaczone były do wykonywania prac w bardziej precyzyjny sposób niż dotychczasowo używane urządzenia, stosowane w zakładach produkcyjnych.

Projektowanie urządzeń do linii produkcyjnej

projektowanie maszyn przemysłowychZaprojektowanie takiej maszyny było często dość trudne, gdyż wymagało nie tylko praktycznej wiedzy o działaniu urządzeń produkcyjnych, jak również znajomości współczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych stosowanych w takowych maszynach. Projektowanie maszyn przemysłowych było więc zlecane firmom które zajmowały się głównie opracowywaniem nowych technologii, w celu przygotowania funkcjonalnego projektu urządzenia, które mogłoby być w późniejszym czasie przeznaczone do konstrukcji. Projekt maszyny, zwłaszcza urządzenia przeznaczonego do konkretnego zadania na wyszczególnionym punkcie linii produkcyjnej wymagał przede wszystkim zapoznania się z miejscem, w którym owa maszyna będzie używana, i dopasowaniem wymiarów projektu do danego stanowiska. Maszyny te bowiem nie były przeznaczone do użytku w wielu zakładach i zazwyczaj służyły na raz wyznaczonym stanowisku do ich likwidacji, więc były przede wszystkim dopasowane do warunków panujących na danym obiekcie i ilości wolnego miejsca. Zadania jakie owe maszyny miały wykonywać w dużej części wyznaczały rodzaj zastosowanych technologii i rozwiązań technicznych, aczkolwiek wiele owych maszyn miało wykonywać swoją pracę w nowatorski, niespotykany do tej pory sposób, lub też wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne i procesy produkcyjne, więc do wykonania projektu funkcjonalnego urządzenia była wymagana również praktyczna wiedza na temat prac, jakie owe urządzenie miało wykonywać.

Czas wykonania projektu różnił się oczywiście w zależności od złożoności samego urządzenia i od tego, czy projekt wykonywany był całkowicie od podstaw, czy też na bazie istniejącej już maszyny, z wprowadzonymi zmianami technicznymi. Mógł on więc zająć nawet do kilku miesięcy, zwłaszcza że przed oddaniem projektu zwykle był on sprawdzany pod względem funkcjonalności i możliwości na symulatorach komputerowych. Większość projektów, jednak, była bez większego trudu realizowana i wdrażana do pracy.