Poszukiwani pracownicy z Indii

Rynek pracy w Polsce stał się w ostatnim czasie bardzo atrakcyjny. Świadczy o tym fakt, że uderza w niego bardzo duża liczba obcokrajowców, którzy bardzo chętnie opuszczają swój kraj aby u nas pracować. Przykładem takiej emigracji zarobkowej są Indie, czyli kraj, który pod względem liczby ludności jest drugi na świecie. Takie przeludnienie sprawia, że zaczyna brakować pracy na miejscu i z tego względu mieszkańcy tego kraju opuszczają swoje domy, by odnaleźć pracę gdzie indziej.

Sprowadzanie pracowników z Indii

pracownik z indiiIndie to kraj o bogatej kulturze i tradycjach. Nie jest on tak bardzo zacofany jak nam się na pozór wydaje, które to wrażenie najczęściej potęguje duże przeludnienie tego kraju. Wykształcenie mieszkańców Indii stoi na naprawdę wysokim poziomie, o czym świadczą kwalifikacje pracowników przybywających z tego kraju na nasz rynek pracy. Część osób faktycznie zatrudnia się w charakterze pracowników fizycznych, ale duża część emigrantów ma wystarczająco duże wykształcenie i kwalifikacje, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Nie można jednym słowem określić, że typowy pracownik z Indii wykonuje ściśle określone zawody. Mamy zarówno pracowników pracujących na budowach, jak i informatyków, lekarzy, czy też nauczycieli. Wiele osób z Indii posiada wykształcenie, tylko ze względu na duże przeludnienie nie zawsze może wykorzystać je na terenie tego kraju, dlatego potrafi zaoferować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. Obywatele Indii bardzo szybko uczą się języka Polskiego, dlatego czas zaadoptowania takiego pracownika do polskich realiów jest dość krótki. Często zdarza się tak, że obywatele Indii, którzy zakładają pracę w przyszłości w Polsce poznają nasz język u siebie na miejscu i z pewną jego znajomością przyjeżdżają dopiero tutaj. Jest to bardzo cenny argument za przyjęciem takiego pracownika. Pracownicy z Indii, a w szczególności informatycy bardzo cenią sobie możliwość pracy zdalnej, która jest obecnie coraz bardziej popularna. Unika się wtedy kosztów związanych z zakwaterowaniem pracownika i zapewnieniem mu odpowiedniej diety. Tacy pracownicy sprawdzają się w pracy zdalnej równie skutecznie jak w stacjonarnej, o czym świadczy ich wzięcie także w innych krajach świata.

Rynek pracowników z Indii jest jak widać bardzo bogaty. Wprawdzie ten kraj leży bardzo daleko od nas, ale przy współczesnych standardach komunikacyjnych nie stanowi to już bariery nie do pokonania. Polscy pracodawcy jak wynika z badań ankietowych bardzo cenią sobie tych pracowników i większość zadeklarowała, że gdyby miała okazje to zatrudniłaby pracownika z Indii ponownie.